Sunday, October 12, 2008

Asana Pranayama

Asana อาสนะ เป็นการปฏิบัติที่รู้จักกันดีที่สุดของโยคะ คือการปรับให้อยู่ในสภาพสงบทั้งกายและใจ มีการฝึกทั้งทางกายและใจ ขจัดความไม่มั่นคงของร่างกาย คงวามโซเซ วิงเวียน พัฒนาพลัง สีหน้า ความยืดหยุ่น สุขภาพที่ดี ความทนต่อความร้อนเย็น เป็นต้น โดยมีท่าปฏิบัติต่างๆ แบบฤาษีดัดตน ทำให้กล้ามเนื้อถูกยืดอย่างนิ่มนวล อวัยวะภายในถูกนวด ประสาทถูกกระตุ้น
Pranayama ปราณยามะ คือการควบคุมการหายใจ มี 3 แบบได้แก่- หายใจตื้น แต่เร็ว- หายใจลึก แต่ช้า- กลั้นหายใจในบางเวลามีท่าปฏิบัติที่เรียกว่า Surya Namaskar (สุริยนมัสการ) ซึ่งมีประโยชน์ต่อทั้ง Asana และ Pranayama สุริยนมัสการ เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายหลายจังหวะ และล้วนแต่เป็นท่าเบื้องต้นของ อาสนโยคะควรจะฝึกทำทุกวันให้ได้วันละ 2-3 รอบ หรือขึ้นกับร่างกายของผุ้ฝึกประโยชน์ของสุริยนมัสการคือ ช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจให้ทำงานหนักขึ้นแต่ไม่หักโหมเมื่อทำอย่างต่อเนื่องจะช่วยทำให้เกิดการเผาผลาญพลังงานได้มากขึ้น และกระตุ้นต่อมต่างๆของร่างกายให้ทำงานมากขึ้นการฝึกท่าต่างๆควรให้สอดคล้องกับลมหายใจ ตามที่ได้กล้าวไว้ในแต่ละท่า สำหรับผู้ที่เริ่มต้นฝึก ไม่ควรฝืนร่างกาย ให้ทำเท่าที่ร่างกายทำได้ เมื่อฝึกต่อไปเรื่อยๆร่างกายก็จะชิน และสามารถทำท่าได้ดียิ่งขึ้น
1. ยืนตัวตรง พนมมือระหว่างอก
2. หายใจเข้าลึกๆเหยียดแขนทั้งสองขึ้นเหนือศีรษะโค้งลำตัวไปด้านหลัง
3. ผ่อนลมหายใจช้าๆ ก้มตัวลงให้ปลายนิ้วมือแตะปลายนิ้วเท้าศีรษะแตะหัวเข่า
4. หายใจเข้า ลดตัวลง เอามือางข้างเท้าทั้งสอง เหยียดเท้าขวาออกไปสุดด้านหลัง เชิดหน้ามองเพดาน
5. หายใจออก พร้อมกับดึงขาซ้ายเข้ามาชิดขาขวา แขนเหยียดตรง ยกสะโพกขึ้น ก้มหัวลงทำท่าโก้งโค้ง
6. หายใจออก หย่อนส่วนอกลงกับพื้น จนส่วนปลายเท้า เข่า อก และหน้าผาก จรดพิ้น
7. หายใจเข้า ค่อยๆแอ่นตัวไปด้านหลังให้มากที่สุด ตามองเพดาน
8. หายใจออกพร้อมยกตัวขึ้นกลับมาทำท่าโค้ง
9. เริ่มทำสลับขาบ้าง หายใจเข้า เหยียดขาขวาออกไปด้านหลัง ทำเหมือนท่าที่ 4
10. หายใจออก ยืดตัวกลับมาทำท่าที่ 3
11. หายใจเข้า พร้อมแอนตัวไปด้านหลังเหยียดแขนเหนือหัว
12. จากนั้นกลับมายืนสงบในท่าเริ่มต้นจะเห็นได้ว่า ท่าสุริยนมัสการ หรือท่าไหว้พระอทิตย์ เป็นท่าที่รวมเอาความเคลื่อนไหวของอาสนะต่างๆของโยคะ เข้ามาเป็นแบบแผนที่ต่อเนื่องและมาบรรจบรอบที่จุดเริ่มต้น

No comments: