Monday, October 6, 2008

คนเมืองสิงห์

สัญลักษณ์รูปอนุสาวรีย์วีรชนอยู่บนพื้นสีแดงภายในโล่ (เครื่องป้องกันอาวุธ)เป็นอนุสาวรีย์ของชาวสิงห์บุรี ในครั้งสมัยถูกพม่าโจมดี ชาวค่ายบางระจันผู้กล้าหาญกลุ่มนี้ได้สร้างวีรกรรมแห่งความเสียสละตั้งกองทัพต่อสู้กับพวกพม่าจนถึงแก่ความตาย จึงถือเป็นวีรชนผู้กล้าหาญ
คำขวัญของจังหวัด ถิ่นวีรชนคนกล้า คู่หล้าพระนอน นามกระฉ่อนปลาแม่ลา ย่านการค้าภาคกลาง
สิงห์บุรี มีเนื้อที่ประมาณ 822 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 6 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภออินทร์บุรี อำเภอบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน อำเภอพรหมบุรี และอำเภอท่าช้าง
สิงห์บุรี เมืองอันยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ด้วยเรื่องราววีรกรรมของชาวบ้านบางระจัน ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ห่างจากกรุงเทพฯ เพียง 142 กิโลเมตร จังหวัดสิงห์บุรีตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2438 ในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เนื่องจากทรงพิจารณาเห็นว่า ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเหนือจังหวัดอ่างทองนั้น มีเมืองเล็กเมืองน้อยอยู่ 3 เมือง คือ เมืองสิงห์บุรี เมืองอินทร์บุรี และเมืองพรหมบุรี ฉะนั้น จึงโปรดฯ ให้ยุบเมืองทั้งสามลงเป็นอำเภอ แล้วตั้งเมืองใหม่ขึ้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านทิศตะวันตก ณ ตำบลบางพุทรา โปรดฯ พระราชทานนามใหม่ว่า เมืองสิงห์บุรี
การเดินทาง :
ทางรถยนต์จากกรุงเทพฯ ไปสิงห์บุรีสามารถไปได้ 3 เส้นทาง คือ
เส้นทางแรก ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ผ่านอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี เข้าไปในตัวเมืองลพบุรี มีถนนตัดผ่านไปจังหวัดสิงห์บุรี รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 179 กิโลเมตร
เส้นทางที่ 2 ตามทางหลวงหมายเลข 1 แยกเข้าถนนหมายเลข 32 (ถนนสายเอเซีย) ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง จนถึงจังหวัดสิงห์บุรี ระยะทางประมาณ 142 กิโลเมตร
เส้นทางที่ 3 จากทางหลวงหมายเลข 1 แยกเข้าถนนหมายเลข 32 (ถนนสายเอเซีย) ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเดินทางต่อด้วยเส้นทางหมายเลข 309 จะผ่านตัวเมืองจังหวัดอ่างทอง และตรงไปจนถึงจังหวัดสิงห์บุรี ระยะทางประมาณ 135 กิโลเมตร
รถโดยสารประจำทาง
มีรถโดยสารธรรมดา และปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ ถ.กำแพงเพชร 2 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00-16.00 น.
ระยะทางจากอำเภอสู่อำเภอ
ระยะทางจากอำเภอเมืองไปอำเภอต่างๆอำเภอพรหมบุรี 16 กิโลเมตร
ระยะทางจากอำเภอเมืองไปอำเภอค่ายบางระจัน 16 กิโลเมตร
ระยะทางจากอำเภอเมืองไปอำเภออินทร์บุรี 17 กิโลเมตร
ระยะทางจากอำเภอเมืองไปอำเภอบางระจัน 10 กิโลเมตร
ระยะทางจากอำเภอเมืองไปอำเภอท่าช้าง 18 กิโลเมตร
อาณาเขต :
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท และอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอไชโย อำเภอโพธิ์ทอง และอำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทองทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอบ้านหมี่ และอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอสรรค์บุรี จังหวัดชัยนาท และอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
สถานที่ท่องเที่ยว
วัดพระนอนจักรสีห์ วัดหน้าพระธราตุ อนุสาวรีย์วีรชนและอุทยานค่ายบางระจัน วัดพิกุลทอง พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอินทร์บุรี
งานประจำปี
งานวันวีรชนค่ายบางระจัน งานเเทศกาลกินปลา และงานกาชาด จ.สิงห์บุรี มีในช่วงเดือนธันวาคมงานประเพณีแข่เรือยาว
ของขวัญของฝาก
ปลาช่อนแม่ลา กุนเชียง ขนมเปี๊ยะถั่ว และขนมเปี๊ยะปลา

No comments: